Lekcje

Poniżej znajdą Państwo pięć lekcji*, dostosowanych swoją tematyką oraz zaawansowaniem do różnych grup szkolnych:

  • maluchów,
  • uczniów młodszych klas szkoły podstawowej (I-III),
  • starszych klas szkoły podstawowej (IV-VI),
  • szkół gimnazjalnych,
  • szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy do korzystania z nich na lekcjach języka polskiego, historii, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

(*strona w modyfikacji)

1

Lekcja 1

Scenariusz zajęć przygotowujących do lektury dramatu „Nasza klasa” jest przeznaczony dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowując się do zajęć dotyczących wpływu historii na życie ludzi, warto zapoznać się z informacjami w tekście 69. na Osi Czasu.

2

Lekcja 2

Scenariusz zajęć "Na scenie Teatru Żydowskiego" jest przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych. Dzieci tworzą własne historie, inspirując się animacją „Szczęśliwy człowiek”. Tym samym w atrakcyjny sposób oswajają się z kulturą żydowską.

3

Lekcja 3

Scenariusz zajęć do spektaklu „Dybuk” w reżyserii Mai Kleczewskiej przeznaczony jest dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie poprzez pracę z tekstem oraz przedstawieniem będą mieli okazję do rozszerzenia swoich kompetencji, dotyczących interpretacji różnorodnych tekstów kultury.

4

Lekcja 4

Scenariusz dla starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół gimnazjalnych bazuje na materiałach ikonograficznych oraz tekstach na Osi Czasu: "Józef Szajna i jego powojenna twórczość" oraz "«Akropolis», reż. J. Grotowski". Jego celem jest poszerzenie kompetencje uczniów dotyczących pracy z materiałami archiwalnymi i ikonograficznymi.