Kontakt

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich-Centrum Kultury Jidysz

Ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa

tel. (22) 620 62 81, (22) 620 70 25
e-mail: sekretariat@teatr-zydowski.art.pl